صادرات بیش از 1000 تن شیر و فرآورده‌های لبنی از آذربایجان شرقی - کاف نیوز