شکست سنگین مس سونگون مقابل فرش آرا در بازی تشریفاتی - کاف نیوز