شکست تلخ ماشین‌سازی در تبریز/ افشین قطبی باز هم در تبریز پیروز شد - کاف نیوز