شکست تراکتور مقابل 75 هزار تماشاگر/ استقلال 4 تراکتور 2 - کاف نیوز