شورای راهبری توسعه آذربایجان‎شرقی تشکیل شود/ نخبگان خط مشی توسعه استان را تعریف کنند - کاف نیوز