شهرستان‌های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی در آذربایجان‌شرقی کدامند؟ - کاف نیوز