شطرنج‌باز تبریزی 2 مدال برنز مسابقات آسیایی را کسب کرد - کاف نیوز