شرایط حضور سرمایه‌گذاران ترکیه در آذربایجان شرقی فراهم است - کاف نیوز