شایعه حذف اعتبارات دریاچه از لایحه بودجه 98 از اساس نادرست است - کاف نیوز