سیل در آذربایجان‌شرقی 1622 میلیارد ریال خسارت وارد کرد - کاف نیوز