سکونت ۱.۵ میلیون نفردر مناطق حاشیه‌نشین و بافت فرسوده آذربایجان‌شرقی - کاف نیوز