سقوط نیسان به دره در ورزقان دو کشته برجای گذاشت - کاف نیوز