سقوط جرثقیل در نگین پارک تبریز 1 مصدوم بر جای گذاشت - کاف نیوز