سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خبر داد - کاف نیوز