سرپرست فرمانداری هریس منصوب شد/ انتصاب چند مدیر شهرستانی - کاف نیوز