سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر گسترش همکاری‌های مشترک با ترکیه تأکید کرد - کاف نیوز