سرمایه‌گذاری خارجی ۳۲۰ میلیون دلاری در منطقه آزاد ارس - کاف نیوز