سرلشکر جعفری سخنران یادواره بزرگ شهید مهدی باکری در تبریز - کاف نیوز