سردار آزمون با تراکتورسازی به توافق رسید؟ - کاف نیوز