سانحه رانندگی مرگبار در محور "خواجه-تبریز" یک کشته برجای گذاشت - کاف نیوز