سانحه رانندگی در اتوبان پیامبر اعظم ۲ کشته بر جا گذاشت - کاف نیوز