سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبراعظم (ص) دو کشته برجای گذاشت - کاف نیوز