سامانه بارشی از اواخر چهارشنبه وارد آذربایجان شرقی می‌شود - کاف نیوز