ساخت بمب‌های لیزری/ مجهز شدن به سامانه آفندی و پدآفندی - کاف نیوز