زمان حضور دژاگه در تمرینات تراکتور مشخص شد - کاف نیوز