«زبان هنر» موثرترین ابزار انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی است - کاف نیوز