رکورد خرید گندم در آذربایجان شرقی شکسته شد - کاف نیوز