رویداد ۲۰۱۸ فرصت طلایی برای تبریز خواهد بود/تبریز با آوازه جهانی میزبانی خواهد کرد - کاف نیوز