رونالدو قبل از بازی اسپانیا به ۲ سال حبس محکوم شد - کاف نیوز