روستاها هویت خود را از دست داده‌اند/ 48 درصد مساکن روستایی آذربایجان‌شرقی مقاوم نیستند - کاف نیوز