روسای بازنشسته هیات‌های آذربایجان‌شرقی از هیات‌ها جدا می‌شوند - کاف نیوز