روزانه ۹۰۰ هزار عدد ماسک در آذربایجان‌شرقی تولید ‌می‌شود - کاف نیوز