روزانه ۱۲۰۰ تن زباله در تبریز تولید می‌شود - کاف نیوز