روحانی: مشکلی برای حرف زدن با ترامپ ندارم/ به عهدشان عمل کنند تا بنشینیم حرف بزنیم - کاف نیوز