روحانی: حاضریم از امینت عربستان دفاع کنیم؛ 450 میلیارد دلار هم نمی خواهیم؛ مردم مکه و مدینه را برادر خود می دانیم - کاف نیوز