روایتی از مرداد ملتهب تبریز/ آتش مشروطه، این‌گونه از تبریز شعله‌ور شد - کاف نیوز