رهبر معظم انقلاب:سفر کردن در زمان شیوع کرونا، جایز نیست - کاف نیوز