رتبه 24 آذربایجان شرقی در نرخ رشد جمعیت/ کاهش 8.9 درصدی ولادت در استان - کاف نیوز