رتبه یک استان در بهبود «فضای کسب و کار» فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران است - کاف نیوز