راه های آذربایجان شرقی با وجود بارش برف باز است - کاف نیوز