دیدنی‌های روز/ رقص زامبی تا کاروان مهاجران در راه آمریکا - کاف نیوز