دیدارهای تدارکاتی مس سونگون با ویتنام، ژاپن و اندونزی - کاف نیوز