دومین جشنواره برداشت آلبالو در تسوج برگزار می‌شود - کاف نیوز