دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان پرداخت می‌کند - کاف نیوز