دور اول سفرهای نوروزی در آذربایجان شرقی 16 کشته به جا گذاشت - کاف نیوز