دنیزلی: خودمان را برای تمام شرایط آماده کرده‌ایم - کاف نیوز