دعوا بر سر این است که چه کسی رئیس شود/ مردم در حال حاضر از تبعیض و بی‌عدالتی ناراحت هستند - کاف نیوز