دستگیری 7 تماشاگر در بازی تراکتور – استقلال - کاف نیوز