دستور ویژه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای صنعت /حل مشکل تردد شهرک صنعتی تبریز 4 - کاف نیوز