دستور رئیس قوه قضائیه برای اعلام نتیجه سریع پرونده خاطیان ‌قطار تبریز ـ مشهد‌ - کاف نیوز